הטרדה מינית באוניברסיטה

הטרדה מינית הינה מצב שבו אדם אחד מתייחס למיניותו של האדם השני בניגוד לרצונו או בצורה הפוגעת בו. הדבר קשה וחמור עוד יותר כאשר הנפגע כפוף לפוגע ונמצא עמו ביחסי מרות. האוניברסיטה, בשל יחסי המרות המתקיימים בה בין מרצים לסטודנטים ובשל היותה מקום כינוס לאנשים צעירים בגילאים שבהם המיניות בשיאה, עלולה להוות בסיס נח לקיום הטרדות מיניות.

בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית. החוק הגדיר את ההטרדה המינית כעבירה פלילית. כמו כן הטיל החוק אחריות על כל מוסד למניעה וטיפול בהטרדות מיניות בתחומו.

האוניברסיטה בהיותה מוסד הכפוף לחוק מחוייבת בבניית מנגנון למניעה וטיפול בהטרדות מיניות. אדם הלומד באוניברסיטה או עובד בה, אשר חש כי נפל קרבן להטרדה מינית, רשאי להתלונן ולקבל הגנה וטיפול.

מהי ההגדרה של הטרדה מינית?

בשנים שקדמו לחקיקת החוק נחשבה התנהגות מינית לגיטימית ואפילו “גברית”, כלומר ראויה לכבוד. קרבנות נאלצו לבלוע את עלבונם וסבלם מבלי שתהיה להם אוזן קשבת. הפוגעים ניצלו את הגבול המטושטש בין רומנטיקה לגיטימית לבין הטרדה.

החוק למניעת הטרדה מינית הציב באופן ברור את הגבול והגדיר מהם המצבים וההתנהגויות הנכללים בהגדרה זו:

1 . סחיטה בעלת אופי מיני: כאשר הפוגע דורש מהנפגע לבצע עבורו פעולה מינית תוך איום כי אם לא יעשה כן יפגע.

2 . מעשים מגונים הנעשים בניגוד לרצונו והסכמתו של המוטרד. מדובר במעשים הנעשים לשם גירוי מיני של הפוגע.

3 . הצעות מיניות החוזרות גם לאחר שהמוטרד הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן וכי קיומן אינו נעים לו.

4 . התבטאות מילולית הנוגעת למיניותו של הנפגע, והממשיכה גם לאחר שהנפגע הביע התנגדות לכך.

5 . התייחסות מעליבה ומשפילה הנוגעת למיניותו או לנטייתו המינית של האדם.

החוק מתייחס בחומרה יתרה לעבירות מסוג זה המתקיימות במסגרת יחסי מרות. ביחסים אלה אדם אחד כפוף לאדם שני וזקוק לו או תלוי בו  (למשל: מרצה וסטודנטית, בוס ועובד הכפוף לו). לפיכך בעבירות הטרדה מינית במסגרת יחסי מרות אין החוק דורש הבעת התנגדות למעשים מצד הקרבן.

הטרדה מינית באוניברסיטה, לאן לפנות?

במידה וסטודנט או עובד באוניברסיטה חש כי הוא חווה הטרדה מינית מצד אדם אחר יש לו לאן לפנות.

החוק למניעת הטרדה מינית מחייב כל מוסד במינוי נציב קבילות בנושא. נציב זה אחראי לקבלת התלונות, בדיקתן ומתן המלצות לממונה בדבר המשך הטיפול בתלונה. בכל האוניברסיטאות הטרדה מינית נחשבת לעבירת משמעת ועובד העובר על החוק בנושא זה עלול אף לשלם על כך בסיכון מקום עבודתו.  סטודנט המטריד מינית עלול לסכן את המשך לימודיו.

בנוסף אחראי נציב הקבילות למתן הגנה וטיפול לנפגע, בכללם המלצה והפניה לגורמי טיפול העוסקים במתן עזרה לנפגעי עבירות מין. ישנן אוניברסיטאות הנותנות בעצמן מענה טיפולי רגשי.

מאחר והטרדה מינית נחשבת לעבירה פלילית עומדת לרשות הנפגע הזכות להגיש כנגד הפוגע תלונה במשטרה.

הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית ופגיעה משמעותית בכבודו של הנפגע. לאדם שהוטרד מינית באוניברסיטה יש כתובת ומענה וחשוב להתלונן ולקבל עזרה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *