זכויות היסוד של האדם

כל אדם, מתוקף היותו בן אדם, הוא בעל זכויות בסיסיות, שאף חוק או ממשל לא יכולים לרמוס. זכויות היסוד של האדם מעוגנות בחוק.

זכויות האדם נחלקות לשלושה קטגוריות מרכזיות:

זכויות יסוד טבעיות

הראשונה בהם היא זכויות יסוד – כל זכויותיו הטבעיות של האדם: הזכות לחיים וביטחון, שאף אדם אחר לא יפגע בו ובגופו. לאדם גם זכויות על מחשבותיו, לגבש דעות ולהחזיק בהן, וגם לפעול לפיהם, כל עוד האדם לא פוגע בזכויות האחר. האדם יכול גם שלא לפעול מפאת ערכים ועקרונות שהוא מחזיק, וזכותו של האדם לסרב לנוגד את צו מצפונו. בתוך זה גם זכות האדם להשתייך לאיזה דת שיחפוץ. לכל האנשים גם הזכות להתאגד וליצור קבוצה.

לגבי תנועת האדם ממקום למקום, האדם רשאי לנוע בחופשיות ברחבי המדינה בה הוא מתגורר ומחוצה לה. וכן זכותו לעסוק במה שיחפוץ.

האדם רשאי להתבטא ולומר את דברו, אם בעיתונות או אם במעשים, למשל זכות ההפגנה והמחאה.

רשאי האדם לרכוש ולשמור מה שירצה. כל אדם באשר הוא זכאי להיות שווה בפני החוק ולקבל הליך הוגן, לרבות הליך משפטי. לאדם הזכות הבסיסית לכבוד, ושכבודו יישמר בכל הנסיבות, שלא ידברו עליו לשון הרע וייפגעו בשמו הטוב, ושפרטיותו תהיה שמורה מעיני הציבור.

 זכויות פוליטיות

הקטגוריה השנייה עוסקת בזכויות הפוליטיות של האדם: בתוכן הזכות של כל אדם לבחור ולהיבחר לכל מפלגה פוליטית ולראשות השלטון. וגם החופש ליצור איזו שהיא מפלגה ולהתאגד.

זכויות חברתיות

החלק השלישי של זכויות היסוד מתייחס לזכויותיו החברתיות של האדם, כל זכות שמימושה מצריך השקעה מהמדינה: הזכות לדיור, הזכות לבריאות, הזכות לחינוך, זכויות לעובדים והזכות לקיום בכבוד.

אומנם רעיון הזכויות נשמע על פניו הכרחי לקיום חברה תקינה, אך בתוך הזכויות מסתתרים קונפליקטים רבים, למשל: אם זכותו הבסיסי של האדם להתבטא וגם חופש העיתונאות , זה סותר את הזכות להגנה מלשון הרע.

בכל מקרה שבפני המציאות עומדת סתירה כזו או אחרת בין זכותו של אדם מסוים לזולתו, בית המשפט יבחן כל מקרה לגופו ויעשה הכול על מנת שזכויותיהם של הנידונים ייפגעו כמה שפחות.

 הגבלות המתנגשות עם זכויות

בנוסף לסתירות, יש גם הגבלים על כל אחת ואחת מזכויות האדם, אדם זכאי לחיים וביטחון, אך במקרה בו הוא נדרש למעצר ומתנגד בכוח לשוטרים ביטחונו עלו להיפגע מכוחות משטרה בשם החוק. ההגבלות על חופש המצפון וחופש המחשבה והדעה מתבטא בעת דעות קיצוניות שאסור לאדם לממש אם הן פוגעות באדם אחר.

חופש התנועה של האדם מוגבל אם הוא מוחזק כאסיר בגין פשע שביצע, הגבלה על תנועתו קיימת גם במעבר בין ארצות המצריך אישורים מיוחדים, שלא תמיד ניתנים.

חופש הביטוי מוגבל מבחינת התבטאות שלילית שעלולה לפגוע באדם אחר, זכויות יוצרים וכן הגבלה על מילים או דעות שעלולות לפגוע בביטחון המדינה בה מתגורר האדם.

מבחינת זכויותיו החברתיות של האדם, נטל הדאגה לזכויות אלו הוא על כתפי הממשלה, לעיתים על הממשלה לקחת מיסים גבוהים יותר מהעשירים, על מנת לחזק את החלשים באמצעות המוסד לביטוח לאומי, זוהי פגיעה יסודית בזכות לשוויון, מצד שני אדם שזכויותיו הבסיסיות לא מממומשות בשל קושי כלכלי, לא יוכל לממש את זכויותיו האחרות, למשל הזכות לדיור או לקניין. דוגמא נוספת היא בזכות לחינוך, אם החינוך לא היה ממלכתי, רבים לא היו יכולים להרשות לעצמם ולצאצאיהם חינוך, מה שהיה מגביר את הפערים הכלכליים והחברתיים ומונע מרבים לממש את יתר זכויותיהם הבסיסיות. באמצעות מימוש זכויות רפואיות ניתן לצמצם פערים הנובעים מחוסר יכולת רפואית לשמור על קיום בסיסי.

זכויות האדם נוגעות בכבודו הבסיסי של כל אדם, לחיות את חייו כרצונו, על כל אדם ללמוד לקיים הבחנה בין זכויותיו הבסיסיות לזכויות הזולת ולממש את זכויותיו מבלי לפגוע בזולתו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *