פירוק חברה על ידי עובדים

עבדתם בחברה ולא שילמו לכם את המשכורת? ובכל זה לא סוף דבר. עובדים בחברה אשר אינה עומדת בהתחייבויותיה יכולים לקחת את השליטה ולפנות לבית המשפט בבקשה לפרק את החברה. נושא פירוק חברות בע”מ מוסדר בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג- 1983. הליך פירוק חברה מביא לסיום חייה של החברה ולסיום הקשרים החוזיים של חבריה (בינם לבין עצמם ובינם לבין החברה). החברה בסיומו של הליך הפירוק נמחקת מהרישום אצל רשם החברות.

פקודת החברות קובעת בסעיף 244 שלוש דרכים באמצעותן ניתן להביא לפירוק חברה:

 1. פירוק מרצון: נעשה על ידי החברים בחברה ללא התערבות בית המשפט.
 2. פירוק בפיקוח בית המשפט: פירוק שהחל כפירוק מרצון ובמהלכו הוגשה עתירה לבית המשפט למתן צו פיקוח.
 3. פירוק בידי בית המשפט: פנייה לבית המשפט למתן צו פירוק, בית המשפט המחוזי בתחומו ממוקמים משרדי החברה הוא זה שינהל את פירוקה של החברה. בית המשפט רשאי להתערב ולנהל את פירוק החברה כאשר עילת הפירוק היא אחת מאלו (סעיף 257 לפקודת החברות):
 • החברה קיבלה החלטה מיוחדת בנוגע לפירוק בידי בית המשפט.
 • החברה לא החלה בעסקיה תוך שנה ממועד רישומה או הפסיקה את פעילותה למשך שנה לפחות.
 • מספר החברים בחברה ירד מתחת למינימום הקבוע בחוק.
 • חדלות פירעון.
 • בית המשפט מאמין כי מן הצדק והיושר כי החברה תפורק.

מספר גורמים בחברה יכולים לדרוש את פירוקה בידי בית המשפט: החברה, נושה לרבות נושה מותנה או עתידי, משתתף ובמקרים מיוחדים היועץ המשפטי לממשלה ורשם החברות.

פירוק חברה על ידי עובדים כפי שנמסר מאתר liquidation.org.il עובדיה של החברה יכולים אף הם להיות היוזמים של הליך פירוק החברה בידי בית המשפט. משנתן בית המשפט צו פירוק ומונה מפרק קבוע לחברה, המפרק נכנס לנעלי הנהלת החברה ותפקידו למקסם את שווי החברה בכדי להחזיר את חובותיה לנושים. החזר החובות מתבצע על פי סדר הנשייה שהינו ידוע וקבוע מראש. החובות של החברה לעובדיה נמצאים בדין קדימה- נושים שהדין בחר לקדמם על פני נושים אחרים מאחר שהם נחשבים לנושים חלשים בהגדרתם. העובדים יקבלו מקום גבוה בסדר הנשייה וישולמו להם עד שלוש משכורות (על פי שכר ממוצע) ותנאים סוציאליים.

במקרה בו החברה נמצאת במצב של חדלות פירעון והמפרק הקבוע אינו מצליח לשלם לעובדים, העובדים יכולים לפנות למוסד לביטוח לאומי שישלם להם את הזכויות שהחברה אינה מסוגלת לשלם. פרק ח’ לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה- 1995 עוסק בביטוח זכויות עובדים בפירוק חברה, החוק קובע כי הגמלה שתשולם לעובד על ידי המוסד לביטוח לאומי תכלול את סכום חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים שהחברה חייבת לו עד סכום שלא יעלה על סכום משכורת בסיסית כפול 13. בנוסף לסכום זה העובדים יהיו זכאים לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי של כספים שלא הופקדו בקופת הגמל על ידי החברה.

לשם קבלת הכספים מהמוסד לביטוח לאומי על החברה לעמוד בשלושה תנאים:

 1. בית המשפט המחוזי הוציא צו פירוק לחברה.
 2. בית המשפט מינה מפרק לחברה.
 3. המפרק אישר את תביעת העובד, בגין הזכויות שקופחו.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *