הטרדה מינית באוניברסיטה

הטרדה מינית הינה מצב שבו אדם אחד מתייחס למיניותו של האדם השני בניגוד לרצונו או בצורה הפוגעת בו. הדבר קשה וחמור עוד יותר כאשר הנפגע כפוף לפוגע ונמצא עמו ביחסי מרות. האוניברסיטה, בשל יחסי המרות המתקיימים בה בין מרצים לסטודנטים ובשל היותה מקום כינוס לאנשים צעירים בגילאים שבהם המיניות בשיאה, עלולה להוות בסיס נח לקיום הטרדות מיניות.

להמשיך לקרוא