עבודה בטלמרקטינג לסטודנטים

לא קלים חייו של סטודנט בישראל כיום. המבחנים, המטלות, החיים העצמאיים, שכר הדירה- בכוחם של כל אלה להדיר שינה מעיניו של כל סטודנט. מרביתם נאלצים לעבוד במהלך הלימודים, וזאת על מנת לשלם את שכר הלימוד והוצאות המחייה. הקושי העיקרי הוא למצוא עבודה גמישה ונוחה, שלא תפגע בלימודים שלהם. להמשיך לקרוא