זכויות סטודנטים לקויי למידה

העובדות מראות כי לקויי הלמידה מהווים כ-5.5% מכלל הסטודנטים בישראל הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, וכשליש מהמשתתפים במכינות קדם אקדמיות. במספרים, מדובר בעשרות אלפי סטודנטים, הנאלצים להתמודד עם קשיים מהותיים, החורגים בהרבה מחומר הלימוד. להמשיך לקרוא